School Bright ก้าวสู่โรงเรียนแบบ New Normal ได้ง่าย ๆ ด้วยระบบชำระเงินที่ง่ายและตอบโจทย์


Blog Single

ก้าวสู่โรงเรียนแบบ New Normal ได้ง่าย ๆ ด้วยระบบชำระเงินที่ง่ายและตอบโจทย์

เภายใต้สถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ที่มีทีท่าว่าจะไม่จบง่าย ๆ ทำให้ผู้คนจำเป็นที่จะต้องปรับตัว ปรับวิถีชีวิตให้ดำรงชีวิตอยู่ให้ได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์นี้ ซึ่งอาจจะต้องใช้ชีวิตบนวิถีใหม่ หรือ New Normal สักระยะใหญ่ ๆ และแน่นอนการปรับตัวนี้ไม่ใช่แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทุกภาคส่วนของสังคมก็จำเป็นจะต้องปรับตัวไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งนั่นหมายรวมถึง โรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ด้วย มีหลายสิ่งที่โรงเรียนและครูอาจารย์คณะผู้บริหารต้องปรับตัว ปรับการทำงาน อย่างเช่น เรื่องของระบบการชำระเงินค่าเทอมและระบบบิลต่าง ๆ ซึ่งสามารถปรับให้สอดคล้องตอบโจทย์กับสถานการณ์ไวรัสได้


สะดวกรวดเร็วและลดการสัมผัส

• ประการแรก - เกิดความสะดวกมากขึ้นต่อบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงินของโรงเรียน

• ประการที่สอง – เกิดความสะดวกและความปลอดภัยต่อผู้ปกครอง เพราะไม่ต้องเดินทางมาชำระเงินที่โรงเรียน สามารถที่จะชำระผ่านระบบธนาคารได้เลย โดยที่ทางโรงเรียนสามารถออกเอกสารบิลต่าง ๆ ตามแบบมาตรฐานในภายหลังได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

• ประการที่สาม – เกิดความสะดวกต่อคณะผู้บริหารโรงเรียนในการตรวจสอบและดูสถิติการเงินของโรงเรียน เนื่องจากระบบจะสรุปข้อมูลการเงินให้ทราบทั้งแบบรายเดือน รายเทอม และรายปี


New Normal ของโรงเรียนยุคใหม่์

ด้วยความที่เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยให้งานบริการจัดการโรงเรียนเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกขึ้นนี่เอง จึงทำให้ในขณะนี้โรงเรียนหลาย ๆ แห่งเริ่มที่จะมองหาแพลตฟอร์มสำหรับช่วยบริการจัดการงานโรงเรียนที่ครอบคลุม ทั้งเรื่องงานบริหารจัดการกิจการนักเรียน งานวิชาการ และระบบการชำระเงินและการจัดทำบิลต่าง ๆ ซึ่งแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการโรงเรียนแบบนี้จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่และกลายเป็น “New Normal” ของโรงเรียนยุคใหม่นี้ในไม่ช้า เนื่องจากว่าเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และลดความซ้ำซ้อนของงานโรงเรียนไปได้มากขึ้นนั่นเอง

หากคุณสนใจแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่ครบวงจร ดูแลงานโรงเรียนได้อย่างครอบคลุม หนึ่งทางเลือกดี ๆ ที่อยากแนะนำก็คือ School Bright แพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์สถานศึกษาทุกรูปแบบด้วยฟีเจอร์อำนวยความสะดวกมากมาย ที่จะช่วยลดเวลาการทำงานให้กับบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนและช่วยให้งานบริหารโรงเรียนเป็นระบบตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องรักษาระยะห่างทางสังคมมากขึ้น เทคโนโลยีดี ๆ เพื่อระบบโรงเรียน ที่เราอยากชวนให้คุณลองเปิดใจเลือกใช้