แค่ลดกระดาษ ก็ลดค่าใช้จ่าย เปลี่ยนธุรกรรมของโรงเรียนสู่ระบบดิจิตอลช่วยครูให้มีเวลาเพิ่ม ได้แบบง่าย ๆ แค่ผู้บริหารโรงเรียนเลือกใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย

คุณรู้บ้างหรือไม่ว่า ในปีหนึ่ง ๆ พวกเราใช้กระดาษไปกับงานเอกสารต่าง ๆ จำนวนกี่แผ่น ? เคยมีงานศึกษาเมื่อหลายปีมาแล้วจากมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาที่ศึกษาเก็บข้อมูลในเรื่องนี้ แล้วก็พบว่า อัตราเฉลี่ย 1 คนเราใช้กระดาษไป 12,000 แผ่นต่อปี ซึ่งในโรงเรียนถือเป็นหนึ่งหน่วยงานที่มีการใช้กระดาษสูงเป็นอันดับต้น ๆ กระดาษที่นำมาใช้ในโรงเรียนในแง่ของเอกสารสื่อการเรียนการสอนนั้นก็ล้วนเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายของโรงเรียน ซึ่งในปี ๆ หนึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว


ในอีกแง่หนึ่งการใช้กระดาษจำนวนมากไปกับงานเอกสารต่าง ๆ ในโรงเรียนยังสะท้อนภาพใหญ่อีกภาพหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เราได้เห็นด้วย เพราะกระดาษก็มาจากต้นไม้ ซึ่งเมื่อมีการใช้กระดาษจำนวนมากอย่างต่อเนื่องนั่นหมายถึงเราต้องตัดต้นไม้มากขึ้น เมื่อต้นไม้หายไปมาก จึงทำให้กลไกด้านราคากระดาษปรับตัวสูงขึ้น ทำให้โรงเรียนมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษที่สูงขึ้นตลอด แต่ในขณะเดียวกันพวกเราก็ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีดิจิตอล ที่สามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างได้โดยไม่ต้องใช้กระดาษเอกสาร สามารถจะอ่านออนไลน์ หรือ สแกน QR Code เพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ แทนการใช้การพิมพ์ลงไปในกระดาษได้ ซึ่งประหยัดและลดต้นทุนการซื้อกระดาษได้ แถมยังส่งผลดีต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


ตรงจุดนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ หากหน่วยงานที่มีการใช้กระดาษกันเป็นจำนวนมาก อย่างโรงเรียนและสถานศึกษาสามารถเปลี่ยนระบบธุรกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนมาใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมากขึ้น ก็จะช่วยลดการใช้กระดาษลงไปได้ ซึ่งนั่นจะส่งผลดีต่อทางโรงเรียนเองในแง่ของการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการซื้อกระดาษ ทำให้โรงเรียนมีงบประมาณเหลือพอในการนำไปใช้จ่ายพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ของโรงเรียนได้มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังช่วยให้โรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบขององค์กรสีเขียว ที่ช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า ลดการเบียดเบียนธรรมชาติ เป็นการลดโลกร้อนและสร้างความยั่งยืนให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปอีกทางหนึ่งด้วย


เริ่มต้นเปลี่ยนทีละนิด ลดใช้กระดาษกันทีละหน่อยด้วย School Bright แพลตฟอร์มบริหารจัดการโรงเรียน ที่ครอบคลุมงานต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งเรื่องของการเอกสาร ระบบงานวิชาการและระบบชำระเงินผ่านมือถือ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลที่จะเข้ามาช่วยให้โรงเรียนต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการงานระบบโรงเรียนทั้งหมดได้แบบง่ายดายผ่านคอมพิวเตอร์และมือถือ ซึ่งไม่จำเป็นจำต้องใช้กระดาษในการพิมพ์เอกสารใด ๆ ก็สามารถที่จะจัดการงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกที่สุด อีกทั้งเรื่องระบบการชำระเงินต่าง ๆ ที่จะต้องมีการทำบันทึกเอกสารก็ลืมไปได้เลย เพราะ School Bright ออกแบบมาให้ระบบสามารถใช้งานได้ง่ายกว่าไม่ต้องเสียเวลามาจัดทำเอกสารเป็นกระดาษให้สิ้นเปลือง ทุกอย่างมีระบบฐานข้อมูลจัดเก็บให้ จะเรียกดูก็ง่าย จะเรียกใช้ก็สะดวก ลดค่าใช้จ่ายได้และดีต่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องนำไปพิจารณากันได้แล้ว