ระบบ “School Bright” ช่วยครูให้มีเวลาเพิ่มได้แบบง่าย ๆ แค่ผู้บริหารโรงเรียนเลือกใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยช่วยครูให้มีเวลาเพิ่ม ได้แบบง่าย ๆ แค่ผู้บริหารโรงเรียนเลือกใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย

การจะเปลี่ยนโรงเรียนทั้งโรงเรียนให้การเป็นสถานศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อก้าวให้ทันระบบการศึกษาแบบยุค 4.0 ได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญในหลาย ๆ ด้าน ส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องไม่มองข้ามไปก็คือ ความสมดุลในการทำงานของบุคลากรครู ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนต่าง ๆ วันนี้ต้องรับภาระในหลาย ๆ ด้าน ทั้งเรื่องของการกำหนดหลักสูตรตามแผนการเรียน การกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร การจัดทำตารางการเรียนการสอน การสรุปผลบันทึกเวลาเรียน การสรุปผลคะแนนการสอบ และอื่น ๆ อีกหลายประการ นั่นทำให้ครูผู้สอนไม่สามารถโฟกัสไปที่เรื่องสำคัญอันดับหนึ่งในหน้าที่ของตนเองได้นั่นคือ การสอนนักเรียน

ความรับผิดชอบที่มากเกินไป มีส่วนให้คุณภาพของโรงเรียนต่ำกว่าเกณฑ้

แม้ว่าโรงเรียนจะมีการแบ่งสายงานบุคลากรครูตามสายงานวิชาการ รวมถึงงานทะเบียนต่าง ๆ แล้วก็ตาม แต่ก็ต้องยอมรับว่า บางครั้งงานในโรงเรียนก็มีความซับซ้อนมากพอสมควรเหมือนกัน บุคลากรครู 1 คนจึงต้องทำงานที่หลากหลาย และบางครั้งอาจจะไม่ชำนาญในหน้าที่บางประการจริง ๆ จึงทำให้เกิดอุปสรรคความล่าช้า รวมไปถึงยังต้องคอยดูแลนักเรียนและรายงานผลต่อผู้ปกครองด้วย ทำให้ครูมีความรับผิดชอบที่มากเกินไป ซึ่งพอเป็นเช่นนี้ทำให้บุคลากรครูไม่สามารถที่จะออกแบบและนำเสนอการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้ และถึงทำได้ก็จะไม่ต่อเนื่อง อุปสรรคตรงนี้จะทำให้เด็กนักเรียนเกิดความด้อยคุณภาพในเรื่องของการเรียนรู้ ทั้งทักษะทางวิชาการและในทางกิจกรรม

นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา สามารถเข้ามาแก้ปัญหาคุณภาพทางการศึกษาได้

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น คงพอทำให้ผู้บริหารศึกษาตระหนักบ้างว่า การลดภาระครูและช่วยให้ครูมีเวลาเพิ่มมีความสำคัญอย่างไร แต่คำถามสำคัญที่ตามมาก็คือ แล้วจะทำอย่างไรที่จะทำให้ครูมีเวลาเพิ่มขึ้นและสามารถนำเวลาไปโฟกัสกับการสอนได้อย่างเต็มที่ คำตอบในเรื่องนี้ก็คือ การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้าช่วย ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกใช้เป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารสถานศึกษาทั้งระบบเลยทีเดียว มาในรูปแบบของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และมือถือก็ได้ ซึ่งความสามารถของเทคโนโลยีนี้จะครอบคลุมงานของโรงเรียนแทบทุกด้าน คือมีระบบช่วยบริหารงานวิชาการให้กับครู ช่วยในส่วนของวางแผนการกำหนดหลักสูตร ช่วยกำหนดตารางการสอน ช่วยรายงานผลการเรียน ช่วยงานการทำหลักฐานทางการศึกษา ช่วยประเมินและติดตามผลนักเรียน และยังมีช่องทางในการประสานแจ้งความคืบหน้าไปยังผู้ปกครองนักเรียนโดยตรงอีกด้วย ซึ่งระบบเหล่านี้จะทำให้ครูทำงานได้ง่ายขึ้น ลดความซับซ้อนของงานลงไป และช่วยให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการสอนอย่างเต็มที่มากขึ้นนั่นเอง และหากคุณเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีความสนใจในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยงานบุคลากรครูในโรงเรียน เพื่อที่จะช่วยกันยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาไปด้วยกัน แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหน หนึ่งทางเลือกสำหรับคุณก็คือ โซลูชั่นจาก School Bright ตอบโจทย์ระบบสถานศึกษาอย่างครบวงจร และรับรองว่าจะช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการงานของสถานศึกษาได้ง่ายขึ้นเยอะทีเดียว