มาตรการคัดกรองต้อนรับเปิดเทอม ลดความเสี่ยงโควิดได้ด้วยระบบคัดกรองวัดไข้


Blog Single

มาตรการคัดกรองต้อนรับเปิดเทอม ลดความเสี่ยงโควิดได้ด้วยระบบคัดกรองวัดไข้

เมื่อถึงกำหนดการที่จะต้องเปิดภาคเรียนกันตามปกติภายใต้สถานการณ์ไวรัสโควิดที่ยังคงมีอยู่แบบนี้ สิ่งสำคัญที่โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องใส่ใจเป็นอย่างมากก็คือ การมีมาตรการป้องกันหรือหยุดยั้งไวรัสโควิด 19 ไม่ให้แพร่กระจายไป ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการแนะนำให้โรงเรียนทุกแห่งจัดเตรียมมาตรการต่าง ๆ ไว้ให้พร้อม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีมาตรการกันตั้งแต่การเตรียมก่อนเปิดภาคเรียนกันเลยทีเดียว และหลังจากที่เริ่มมีการเปิดภาคเรียนเป็นวันแรกโรงเรียนทุกแห่งก็ต้องมีมาตรการระยะต่อมาที่เข้มข้นชัดเจนมากขึ้นด้วย


มาตรการคัดกรองวัดไข้ ความจำเป็นที่ทุกโรงเรียนต้องให้ความสำคัญ

การป้องกันและยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ดีที่สุดก็คือ การป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นทาง มาตรการการคัดกรองวัดไข้จึงถือว่าเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่จำเป็นไปแล้วตอนนี้ ซึ่งทางกระทรวงสาธารณะสุขก็ได้แนะนำว่า โรงเรียนทุกแห่งจะต้องมีจุดตรวจเพื่อทำการคัดกรองและวัดไข้เด็กนักเรียน ก่อนที่จะให้เด็กเข้าโรงเรียนหรือเข้าไปที่ห้องเรียน และโรงเรียนควรจะต้องมีการจัดพื้นที่แยกโซน เพื่อเว้นระยะห่างของเด็กให้เหมาะสมไม่ให้เด็กนักเรียนอยู่ชิดกันจนเกิดความแออัดเกินไป ซึ่งในการวัดไข้นั้น ทางโรงเรียนจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่า เด็กคนไหนมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 °C ก็ให้คัดแยกออกให้หยุดเรียนและส่งไปพบแพทย์ทันที หรือกรณีที่เด็กนักเรียนมีอาการผิดปกติ เช่นน้ำมูกไหล มีอาการไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก กลุ่มนี้ก็เช่นกันที่จะต้องคัดแยกและให้ไปพบแพทย์


โดยปกติแล้วการคัดกรองวัดไข้โดยทั่วไปก็มักจะใช้อุปกรณ์อย่างเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบอินฟาเรด ซึ่งสามารถวัดอุณหภูมิร่างกายคนได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องสัมผัสร่างกายกันและกัน แต่กระบวนการวัดไข้แบบนี้มีข้อจำกัดมากมาย ทั้งเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของอุปกรณ์ รวมไปถึงเรื่องของเวลาและบุคลากรที่ต้องใช้ในการวัดคัดกรองที่ต้องใช้จำนวนมาก เพราะโรงเรียนจะต้องคัดกรองจำนวนนักเรียนไม่น้อย ตรงนี้จึงนับเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งโรงเรียนจะต้องหาทางแก้ไข


เทคโนโลยีระบบคัดกรองวัดไข้ ที่ตอบโจทย์โรงเรียนทุกแห่ง

จากอุปสรรคข้างต้นที่กล่าวมา จะดีกว่าหรือไม่ถ้าโรงเรียนและสถานศึกษามีเทคโนโลยีและเครื่องมือในการตรวจวัดคัดกรองนักเรียนได้สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น โดยที่ความแม่นยำในการวัดไข้ยังคงอยู่ นี่คือ สิ่งที่ School Bright มอบให้กับโรงเรียนทุกแห่งได้ แพลตฟอร์มบริหารจัดการโรงเรียนที่ครบวงจรตอบโจทย์มาตรการการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในโรงเรียนด้วยระบบคัดกรองวัดไข้ที่มากความสามารถ สามารถตรวจจับได้แม่นยำ สะดวกได้มาตรฐาน และยังทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันบนมือถือ ช่วยให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนทราบได้ทันทีว่ามีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่


School Bright จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับทุกโรงเรียนในประเทศไทย หากโรงเรียนไหนต้องการทำตามมาตรการป้องกันโควิดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างไรอุปสรรคล่ะก็ ลองพบกับ School Bright ดู นี่คือประสิทธิภาพที่เหมาะสมโรงเรียนในยุคนี้จริง ๆ