มาเรียนอย่างมั่นใจ สุขภาพดี 100% ผ่านระบบคัดกรองวัดไข้ที่ตอบโจทย์


Blog Single

มาเรียนอย่างมั่นใจ สุขภาพดี 100% ผ่านระบบคัดกรองวัดไข้ที่ตอบโจทย์

เมื่อสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้น ทางภาครัฐจึงเริ่มผ่อนปรนมาตรฐานล็อคดาวน์ต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ซึ่งนั่นรวมถึงการเปิดโรงเรียนให้นักเรียนสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติด้วย แต่ด้วยในวันนี้เรายังไม่มีวัคซีนป้องกันโควิด 19 นั่นทำให้เรายังไม่สามารถวางใจได้ว่าไวรัสจะหมดไปและไม่กลับมาสร้างอันตรายต่อสุขภาพของเรา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง แต่เมื่อโรงเรียนจำเป็นต้องเปิดเพื่อให้การศึกษาจำเป็นต้องเดินหน้าต่อไป โรงเรียนต่าง ๆ จึงจะต้องมีมาตรการป้องกันโควิด 19 ที่ดีเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดความมั่นใจ สามารถมาเรียนได้อย่างปลอดภัย


เมื่อถึงวันเปิดภาคเรียน โรงเรียนจำเป็นจะต้องใช้ทุกมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การจัดทำประวัตินักเรียนและครอบครัวในเรื่องของสุขภาพ รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้แน่ใจก่อนว่าไม่ได้ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมาก่อนหน้านี้ และต่อมาเป็นมาตรการสำคัญที่ทุกโรงเรียนจะต้องมีเหมือน ๆ กัน เลยก็คือ การคัดกรองและวัดไข้ ซึ่งมาตรการนี้จำเป็นก็จริง แต่ในขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จัดการให้ผ่านไปได้ง่าย ๆ เพราะการคัดกรองจะต้องละเอียดและได้มาตรฐานจริง ๆ ถึงจะทำให้เกิดความปลอดภัยภายในโรงเรียนได้อย่างแท้จริง


การคัดกรองและวัดไข้สำหรับโรงเรียนนั้น ก็จะต้องเริ่มต้นคัดกรองกันตั้งแต่ประตูทางเข้าโรงเรียน โดยใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และหลังจากที่วัดไข้เสร็จแล้ว ก็ควรจะต้องมีการทำสัญลักษณ์ให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองด้วย ซึ่งกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้ ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของบุคลากรครูในโรงเรียน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่ให้กับครูอย่างเลี่ยงไม่ได้ หากเป็นโรงเรียนที่นักเรียนไม่เยอะก็ไม่น่าหนักใจ แต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมาก ขั้นตอนการคัดกรองและวัดไข้นี้ก็จะเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการทำงานของครู ซึ่งกว่าจะคัดกรองนักเรียนได้หมดและทั่วถึงก็คงต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากทีเดียว เพราะถ้าคัดกรองไม่เข้มข้นก็ทำให้โรงเรียนไม่เกิดความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างที่คาดหวังไว้นั่นเอง


ดังนั้น ทางออกที่ดีในเรื่องนี้ก็คือ โรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ จะต้องจัดการแพลตฟอร์มระบบคัดกรองวัดไข้ ที่ทันสมัย ติดตั้งง่าย สะดวกต่อการใช้งาน สามารถที่จะลดเวลาในการตรวจคัดกรอง แต่ยังสามารถตรวจวัดคัดกรองได้อย่างแม่นยำเช่นเดิม มีระบบการแจ้งเตือนทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันบนมือถือได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระหน้าที่ของบุคลากรครูในโรงเรียน ซึ่งแพลตฟอร์มระบบคัดกรองวัดไข้ดังกล่าวก็คือ แพลตฟอร์มของ School Bright ระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ครบวงจรครอบคลุมงานที่หลากหลายของโรงเรียน และยังตอบโจทย์สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจของการแพร่ระบาดไวรัสโควิดด้วยระบบคัดกรองวัดไข้ที่สะดวกและแม่นยำ หนึ่งทางเลือกดี ๆ ที่โรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ต้องนำไปพิจารณา จะได้สร้างความมั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ และเยาวชนจะสามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัยห่างไกลจากโควิด 19 แบบ 100%