ระบบ “จับจ่าย for School” ในงานการประชุมผู้บริหาร และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ผู้บริหารบริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด และทีม ร่วมออกบูธการศึกษาพร้อมทั้งนำเสนอระบบ “จับจ่าย for School” ในงานการประชุมผู้บริหาร
และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 42 พ.ศ. 2560 หัวข้อเรื่อง “อนาคตการอาชีวศึกษาเอกชน ทางเลือก ทางรอดและโอกาส”
ในวันที่ 5-7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลลรูมชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดงานนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในสมาคมได้มาพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อีกทั้งเพื่อให้สมาชิกในสมาคมได้พบปะกับบริษัทที่ร่วมเผยแพร่สินค้าในงานประชุมดังกล่าว

ทางทีมงานผู้เชี่ยวชาญระบบของบริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำเสนอระบบ “จับจ่าย for School” ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน
โดยมีสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยให้ความสนใจระบบ “จับจ่าย for School” เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ทางทีมงานบริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอขอบคุณ ทางผู้จัดงานการประชุมผู้บริหาร และครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 42 พ.ศ. 2560 “อนาคตการอาชีวศึกษาเอกชน ทางเลือก ทางรอดและโอกาส” ที่ให้ บริษัท จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมงาน และนำเสนอ
ระบบ “ จับจ่าย for School” เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาการศึกษาไทยให้เข้าสู่โรงเรียนยุคดิจิทัล 4.0