ระบบ “School Bright” สถานศึกษาให้สอดคล้องกับยุคโควิด
ออกแบบระบบสถานศึกษาให้สอดคล้องกับยุคโควิด School Bright ช่วยคุณได้

เชื่อว่าทุกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐหรือเอกชนก็ตาม ต่างก็ต้องการก้าวเข้าสู่การเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพสูงด้วยกันทั้งสิ้น ทุกโรงเรียนต่างก็ต้องการนำเครื่องไม้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาช่วยยกระดับสถานศึกษาให้กลายเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไร้ทิศทางและชัดเจนที่แน่นอน จนเมื่อสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบไปทั่ว จึงยิ่งเป็นการเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงยกระดับสถานศึกษาให้ต้องมีความชัดเจนและเปลี่ยนแปลงให้ไวมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นโจทย์ยากสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนว่าจะออกแบบระบบสถานศึกษารวมไปถึงจะออกแบบระบบการเรียนการสอนอย่างไร ถึงจะทำให้สอดคล้องกับยุคสมัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป


มโนทัศน์โรงเรียนยุคใหม่ภายใต้สถานการณ์โควิด

ตราบใดที่เรายังไม่มีวัคซีน นั่นเท่ากับว่าเรายังไม่สามารถไว้วางใจในเรื่องไวรัสโควิดได้ โรงเรียนซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญของสังคม จึงต้องปรับตัวและออกแบบระบบการบริหารจัดการและการเรียนการสอนใหม่เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์นี้ ซึ่งสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรทำก็คือ

• เชื่อมโยงทุกคนเข้าหากัน : ในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนมี 3 ส่วนที่เป็นองค์ประกอบนั่นคือ ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งถ้าทางโรงเรียนสามารถหาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้ง 3 นี้เข้าหากันได้ ถึงเด็กจะต้องเรียนจากบ้าน ไม่ต้องมาโรงเรียนทุกวันเพื่อลดความเสี่ยงก็ตาม ก็จะทำให้การเรียนการสอนดำเนินต่อไปได้อย่างไม่มีสะดุด

• อำนวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน :การมีเทคโนโลยีหรือระบบเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงานของครูผู้สอน อย่างเรื่องการวางแผนการสอน การจัดทำเอกสารต่าง ๆ ตรงนี้ก็จะทำให้ครูผู้สอนมีความสะดวกและมีเวลามากขึ้นกับการโฟกัสไปที่เนื้อหาที่จะสอน ซึ่งนั่นจะช่วยให้บทเรียนมีความกระชับ เหมาะสมกับการเรียนทุกรูปแบบทุกสถานที่มากขึ้น

School Bright โซลูชั่นตอบโจทย์ทุกสถานศึกษา